Khoai tây lát SlideKhoai tây lát Slide

75g – 28 lon/thùng

(Vị Kem Hành, Thơm Cay, Tự Nhiên, Phô Mai, Thịt Nướng)

100g - 14 lon/thùng

(Vị Kem Hành, Thơm Cay, Tự Nhiên)

160g – 14 lon/thùng

(Vị Kem Hành, Thơm Cay, Tự Nhiên, Phô Mai, Thịt Nướng)

Nhà phân phối Kinh ĐôComments