Tết Kỷ Hợi 2019


Vé tàu Tết Bính Thân 2016 sẽ bán chính thức từ ngày 10/10/2015

đăng 11:16, 1 thg 7, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 11:40, 1 thg 7, 2015 ]

Nội dung

 1. 1 Quy trình đặt vé tàu Tết Bính Thân 2016
 2. 2 Kế hoạch chạy tàu khách Thống nhất tết Bính Thân 2016
  1. 2.1 Giá vé tàu SE2 áp dụng từ ngày 00 giờ 00 ngày 20/01/2016 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014 (Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)
  2. 2.2 Giá vé tàu SE4 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)
  3. 2.3 Giá vé tàu SE6 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014 (Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)
  4. 2.4 Giá vé tàu SE8 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014 (Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch) 
  5. 2.5 Giá vé tàu SE10 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)
  6. 2.6 Giá vé tàu TN4 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014 (Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)
  7. 2.7 Giá vé tàu TN6 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch) 

Quy trình đặt vé tàu Tết Bính Thân 2016

1- Trước hết, xin quý khách vui lòng tham khảo giờ tàu, giá vé Tết Ất Mùi 2015 trên website của chúng tôi hoặc liên lạc với nhân viên tư vấn theo số điện thoại 0943.821177 để được giải đáp.

2- Khi quý khách đã chọn được vé tàu, xin vui lòng nhắn tin đến 0943.821177:
Ho và Tên người đi tàu:....................
CMND số:...........
Vé tàu...Khởi hành ...giờ ...ngày........

3- Hình thức mua vé: Mua trực tiếp tại địa chỉ của chúng tôi hoặc địa chỉ của quý khách hoặc quý khách chuyển khoản thanh toán trước thời hạn tạm giữ đặt chổ chờ thanh toán.


Kế hoạch chạy tàu khách Thống nhất tết Bính Thân 2016

 • Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàu

Giá vé tàu SE2 áp dụng từ ngày 00 giờ 00 ngày 20/01/2016 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014
(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)

 • Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàuGiá vé tàu SE4 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014
(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)

 • Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàu

Giá vé tàu SE6 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014
(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)

 
 • Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàu


Giá vé tàu SE8 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014
(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch) 

 • Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàu


Giá vé tàu SE10 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014
(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)

 •  Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàu

Giá vé tàu TN4 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014
(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch)

 • Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàu


Giá vé tàu TN6 áp dụng từ 0 giò ngày 20.01 đến hết 24 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2014
(Tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến hết 24 giờ ngày 29 tháng chạp âm lịch) 

 • Thời gian bán vé: Từ 25.11.2014 đến 15.2.2015
 • Kế hoạch chạy tàu: Kế hoạch chạy tàu khách Thống Nhất giai đoạn trước Tết và sau Tết với các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE3/4, TN1/2, TN3/4, TN5/6, TN7/8, TN11/12, SE9/10, SE11/12, SE13/14, SE15/16
 • Giá vé: Tăng khoảng 30%
 • Ghi chú: Xin quý khách vui lòng đặt vé sớm để mua được vé tàu


Nhà phân phối Kinh ĐôTP.HCM sẽ tổ chức đường hoa Tết Bính Thân 2016 ở đường Nguyễn Huệ

đăng 10:54, 1 thg 7, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 11:02, 1 thg 7, 2015 ]

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội Tết Ất Mùi 2015 cho biết đường hoa Tết Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức trở lại ở đường Nguyễn Huệ. Nét mới ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 là nơi đây sẽ thành phố đi bộ của TP.HCM, 2 công trình ở đầu đường (chỗ vòng xoay cây liễu, và vòng xoay đồng hồ bốn mặt) sẽ có những công trình nghệ thuật, phun nước và chiếu sáng nghệ thuật.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ phục vụ vào những ngày Tết có đường hoa mà vào thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ có các sự kiện, chương trình vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân. Lãnh đạo TP.HCM khẳng định đường hoa Nguyễn Huệ chính là thương hiệu của TP.HCM, mỗi năm sẽ được làm mới, nâng tầm xứng đáng.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của UBND TP, kỷ niệm chương cho những tập thể, cá nhân đã tham gia, đóng góp cho chương trình lễ hội Tết Ất Mùi và Đường hoa Hàm Nghi thành công tốt đẹp.
Ông Lê Hoàng Quân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM 2015 trao tặng bằng khen của UBND TP cho những tập thể, cá nhân đã tham gia, đóng góp cho chương trình

Điểm nhấn của lễ hội Tết Ất Mùi là Đường hoa Hàm Nghi. Đây là năm thứ 12 liên tiếp đường hoa diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân thành phố, du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến xuân về.

Năm nay đường hoa được dời sang tuyến đường Hàm Nghi, việc thi công gặp không ít khó khăn do vướng các công trình chỉnh trang đô thị, thi công tuyến metro. Tuy nhiên, Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đã hoàn thành kịp tiến độ, thu hút và phục vụ hàng triệu lượt khách tham quan thưởng lãm.Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội Tết Ất Mùi 2015 trao tặng bằng khen của UBND TP cho những tập thể, cá nhân đã tham gia, đóng góp cho chương trình

Nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã tham quan đường hoa, đặc biệt là sự hiện diện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải…

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 có 3 phân đoạn chính là Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt và Vinh quang Việt Nam, với nhiều đại cảnh, tiểu cảnh đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, khát vọng về một TP.HCM đổi mới hiện đại văn minh.Ông Trần Hùng Việt - Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn phát biểu báo cáo kết quả thực hiện đường hoa và lễ hội Tết Ất Mùi 2015Nhà phân phối Kinh ĐôTiếp tục nhập khẩu pháo hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2015

đăng 15:02, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 15:02, 22 thg 1, 2015 ]

Năm thứ 2 liên tiếp, Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) phải nhập khẩu pháo hoa để đảm bảo phục vụ nhu cầu của 63 địa phương trên cả nước sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2015.
Một buổi biểu diễn pháo hoa nghệ thuật tại Nhà máy Z121.

Tin từ Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - PV) cho biết năm nay đơn vị này tiếp tục phải xin phép nhập khẩu pháo hoa để đảm bảo số lượng cung ứng cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2015 sắp tới.

Việc phải nhập khẩu pháo hoa là điều bất khả kháng, bởi sau vụ nổ kho pháo hoa của Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) hồi tháng 10-2013 đến nay vẫn chưa thể khôi phục sản xuất như trước đây. Tuy nhiên số lượng nhập khẩu cụ thể không được tiết lộ.

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng 19-12, ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch di dời nhà máy sản xuất pháo hoa tới một địa điểm mới, nhưng vẫn thuộc địa bàn huyện Thanh Ba. Hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp đất đang được tỉnh Phú Thọ và Bộ Quốc phòng bàn bạc, giải quyết. Riêng vị trí xảy ra vụ nổ năm 2013 đến nay chưa rõ sẽ được sử dụng vào mục đích gì.

Khoảng 1 năm trước, để đảm bảo pháo hoa cung cấp cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán 2014, Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Chính phủ cho phép Nhà máy Z121 được nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa từ một đối tác ở Nhật Bản (bạn hàng lâu năm của Nhà máy Z121 - PV).

Thế Kha - NLĐO

Nhà phân phối Kinh Đô


Xăng giảm, vận tải không giảm: Vô lý, đáng lên án nhưng... bất lực?

đăng 14:39, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 14:46, 22 thg 1, 2015 ]

Giá xăng giảm gần 10.000 đồng/lít nhưng cước taxi và vận tải khác vẫn đứng yên. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng để tình trạng "vô lý" và "cần lên án" này diễn ra là thể hiện sự bất lực của cơ quan quản lý.

Ngày 21/1, tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội, về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải dành phần lớn thời gian nói về quản lý giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong thời gian tới.
“Xăng dầu giảm giá mang lại lợi ích nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam”
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, xăng dầu giảm giá mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam

Báo cáo hội nghị, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, bình ổn giá trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp cuối năm luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Trong năm 2014, Hà Nội đã ứng cho doanh nghiệp vay 276 tỷ đồng để chuẩn bị các mặt hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 2015 sắp tới. Tất cả doanh nghiệp tham gia bình ổn giá phải kê khai giá với Sở Tài chính sau đó đăng công khai để nhân dân giám sát.

Ông Nguyễn Trọng Tín - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đánh giá, công tác bình ổn giá ở Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh được làm tương đối sớm, ít bị “cháy” hàng. “Tết năm nay được nghỉ 9 ngày, tôi nghĩ sức tiêu thụ ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn. Qua báo cáo của Hà Nội chúng tôi thấy hàng hóa được chuẩn bị rất đa dạng và có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường những ngày Tết sắp đến”, ông Tín nói.

Trong thời gian giáp Tết, ông Tín cũng trực tiếp đi kiểm tra nhiều trung tâm thương mại và nhận thấy dù được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn không tránh được các hành vi như không thông báo với đơn vị quản lý khi thực hiện các chương trình khuyến mãi, ở khu vực chế biến thực phẩm rất bẩn… Qua kiểm tra, ông Tín đã cho xử phạt 4 điểm với số tiền 200 triệu đồng.

Cho ý kiến tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải dành phần lớn thời gian phân tích việc tác động của việc giảm giá xăng dầu ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

“Tại cuộc họp Chính phủ mới đây về vấn đề giá, do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì, dù là Ủy viên Ủy ban điều hành giá của quốc gia nhưng tôi cũng nói luôn rằng tình hình xăng dầu đã giảm gần 10.000 đồng một lít mà cước taxi và các phương tiện vận tải khác không giảm giá thì thể hiện sự bất lực của cơ quan quản lý”, ông Hải nói.
 
Tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 đến 40% vận tải
Tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 đến 40% vận tải
 
Ông Hải cho biết, tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 đến 40% vận tải. Do vậy, nếu tính từ đầu năm 2014 đến nay, quá 15 lần giảm giá xăng dầu (khoảng 10.000 đồng), đồng nghĩa với việc chi phí nhiên liệu vận tải cũng giảm gần 40%, thì không có lý do gì giá cước không giảm.

“Chỉ cần xăng dầu tăng giá một chút, chưa cần ai nói gì thì cước vận tải đã tăng. Khi xăng dầu giảm giá thì họ viện đủ lý do khó khăn để không chịu giảm giá cước. Điều này tôi thấy rất vô lý, dư luận cần phải lên án”, ông Hải chia sẻ.

Trước lo ngại giá dầu thô giảm liên tiếp như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, ông Hải nói rằng: “Nếu đánh giá toàn diện thì việc giảm giá xăng dầu mang lại lợi ích nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam”.

Quang Phong - Dân trí 


Thứ trưởng Bộ Công thương: “Chiều nay sẽ giảm giá xăng dầu”

đăng 14:39, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 14:44, 22 thg 1, 2015 ]

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định chắc chắn chiều hôm nay (21/1) xăng dầu trong nước tiếp tục giảm giá lần thứ 2 trong năm 2015 và là lần thứ 15 liên tiếp từ đầu năm 2014 đến nay.

“Chắc chắn trong này hôm nay sẽ điều chỉnh giảm giá xăng dầu”, Thứ thưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ thông tin trong buổi làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về công tác bình quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán 2015.
Từ đầu năm 2014 đến nay, xăng dầu giảm 15 lần liên tiếp
Từ đầu năm 2014 đến nay, xăng dầu giảm 15 lần liên tiếp

Về giảm bao nhiêu mỗi lít xăng dầu thì Thứ trưởng Hải chưa cho biết cụ thể, nhưng ông Hải khẳng định “điều chỉnh không phải là ít”.

Theo ông Hải nếu tính cả đợt điều chỉnh xăng dầu trong ngày hôm nay, thì trong năm 2015, xăng dầu điều chỉnh lần thứ 2 và là lần thứ 15 liên tiếp nếu tính từ đầu năm 2014 đến nay. Như vậy, sau 15 lần điều chỉnh, giá xăng dầu giảm gần 10.000 đồng mỗi lít.

Trước lo ngại giá dầu thô giảm liên tiếp như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, ông Hải nói rằng: “Nếu đánh giá toàn diện thì việc giảm giá xăng dầu mang lại lợi ích nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam”.
 
Theo một số thông tin trong ngành xăng dầu, mức giảm chiều nay có thể quanh mốc 1.500 đồng mỗi lít đối với mặt hàng xăng.
Quang Phong - Dân Trí


Những dịch vụ hốt bạc triệu dịp Tết Nguyên đán 2015

đăng 14:39, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 14:41, 22 thg 1, 2015 ]

Không tốn một đồng để đầu tư, chỉ cần có thời gian, những ý tưởng kinh doanh như xông đất, trông thú cưng, trang trí ngày Tết... giúp nhiều người hốt bạc triệu dịp Tết Nguyên đán 2015.

Dịch vụ xông đất đầu năm

Nếu như trước đây, người được chọn đi “xông đất” phải là người thân quen trong gia đình, hợp tuổi gia chủ làm ăn thì bây giờ, ăn theo quan niệm này, nhiều người đã lên ý tưởng kinh doanh, mở dịch vụ xông đất và quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện xã hội để tìm kiếm khách hàng.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh Nguyễn Quốc Tuấn, một chủ cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang trên phố Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, HN cho biết, những năm trước, gia đình anh chủ yếu nhờ người thân, họ hàng, bạn bè thân quen, người hợp tuổi với anh và có ngoại hình ưa nhìn để nhờ xông đất. Tuy nhiên, do năm nay trong họ hàng không ai hợp tuổi nên anh Tuấn đành tìm cách thuê bên ngoài.

Anh Tuấn chia sẻ: “Một số người bạn của tôi cũng nói là đã từng sử dụng dịch vụ này và thuê rồi. Về ý kiến phản hồi thì khá tốt, chỉ cần đưa ra ngày tháng năm sinh của mình là bên dịch vụ cung cấp người xông đất thuê. Nhưng tôi liên hệ hai, ba hôm nay rồi vẫn chưa được chỗ nào ưng ý. Một chỗ thì nghe nhân viên có kinh nghiệm giao tiếp tốt, ngoại hình khá đẹp nhưng giá hơi mắc. Một chỗ rẻ hơn nhưng tôi lại thấy chưa chuyên nghiệp lắm nên đang băn khoăn, cân nhắc”.

“Chuyện xông đất đầu năm là việc đại sự, liên quan đến công danh sự nghiệp của gia đình trong cả một năm nên hết sức thận trọng lựa chọn, không được vội vàng kẻo hỏng hết” – giọng anhTuấn chắc nịch.

Theo khảo sát của Một Thế Giới, tính đến thời điểm hiện tại, nhiều công ty đã đưa ra chương trình xông đất khá hoành tráng bao gồm đến thăm hỏi chúc tết và tặng lì xì cho gia chủ với giá gần 2 triệu đồng.
 
Hầu hết những người được chọn xông đất thuê ngoài hợp tuổi cũng cần có trình độ, ngoại hình đẹp, có kinh nghiệm xử lý tình huống và kỹ năng giao tiếp tốt. 
Hiện nay, không chỉ các công ty mở dịch vụ xông đất thuê, nhiều sinh viên, học sinh cũng tự đăng quảng cáo nhận xông đất thuê trên các trạng mạng xã hội, Google bao gồm đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ sinh, quê quán, chiều cao, ngoại hình... 
 
Giá một lần xông đất của mỗi học sinh, sinh viên thường thấp hơn dịch vụ, dao động trong khoảng từ 500.000 đồng trở lên.

Dịch vụ trông thú cưng

Nếu như xông đất kiếm tiền kiếm tiền triệu thì dịch vụ chăm sóc thú cưng dịp Tết cũng trở thành thị trường “buôn may bán đắt” cho nhiều người độc thân, có thời gian rảnh rỗi. Hiện tại, nhiều chủ vật nuôi đang lên mạng tìm kiếm dịch vụ trông giữ thú cưng để ký gửi những ngày nghỉ Tết.

Dịch vụ trông thú cưng hốt bạc triệu dịp Tết
Dịch vụ trông thú cưng hốt bạc triệu dịp Tết
  
Chị Ngọc Mai (Kim Mã, Ba Đình) cho biết, nhà chị hiện đang nuôi hai con mèo và một chú chó husky nhưng Tết nào cũng phải mang đi gửi nhà bạn bè để về quê ăn tết cùng gia đình. Tuy nhiên, để tránh làm phiền mọi người vì Tết ai cũng có kế hoạch cho riêng mình, năm nay, chị Mai đăng lên mạng tìm người đứng ra nhận nuôi và chăm sóc ba thú cưng của chị trong những ngày Tết nguyên đán 2015.

“Nếu đã nuôi thú cưng thì phải chiều chuộng và chăm sóc chúng đôi khi còn tỉ mỉ, vất vả hơn cả con người. Ốm đau một tí thôi cũng phải đi bệnh viện thú y rồi chứ nói gì chuyện thuê người trông giúp. Bình thường mỗi khi có dịp công tác xa mình cũng phải gửi mọi người chăm sóc. Giờ thì chi một khoản tiền ra thuê cũng được vì hầu hết những người nhận trông theo mình tìm hiểu đều là những bạn trẻ yêu thú cưng. Hi vọng các bạn chăm sóc tận tình, tắm rửa, cho thú cứng ăn uống đầy đủ” - chị Mai chia sẻ.

Theo nhiều người mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, phí dịch vụ này được tính tùy vào trọng lượng của thú cưng và nhu cầu của chủ nuôi.
 
Với các loại thú nhỏ từ 1-5 kg sẽ có mức phí 80.000 đồng/ngày, những loại có cân nặng từ 5-10 kg sẽ chịu phí 120.000  đồng/ngày, những loại thú cưng lớn hơn sẽ có giá dao động từ 100 nghìn/ngày trở lên.
 
Trên các trang mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện các trang cá nhân như: Nhận trông thú cưng, Trông giữ thú cưng dịp tết Ất Mùi.
 
Hoàng Tú (Sinh viên năm 3, trường Đại học Thương Mại) cho biết ba năm nay, trong khi bạn bè, gia đình bận rộn đi chơi thì Tú cũng ở nhà nhận dịch vụ chăm thú cưng tranh thủ kiếm tiền mấy ngày nghỉ Tết. 
 
Tú tâm sự: “Mấy ngày Tết mình chỉ đi loanh quanh chúc tết họ hàng còn không ở nhà xem phim và chăm sóc thú cưng. Bởi vì bản thân mình cũng là một người yêu các con vật, thích được chơi với chúng nhưng hàng ngày đi học suốt không có thời gian. Tranh thủ Tết ở nhà nhận chăm sóc hộ mọi người cũng là để mình có dịp chơi với chúng, cũng là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt”.
 
“Năm ngoái, mình nhận trông 8 thú cưng cả chó lẫn mèo trong một tuần với giá 80.000-100.000 đồng/con/ngày. Tính mấy ngày Tết thu về 4-5 triệu đồng. Dự tính năm nay mình trông nhiều hơn vì đến giờ đã có 5 người thuê rồi. Từ giờ đến Tết chắc sẽ còn nhiều người đặt hơn” - Tú nói.
 
Theo An Nhiên
Một Thế giới

Nhà phân phối Kinh Đô


Táo độc “chưa vào Việt Nam”

đăng 14:39, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 14:54, 22 thg 1, 2015 ]

Hiện nay, tất cả táo nhập từ Mỹ muốn đưa ra thị trường phải có giấy chứng nhận và kết quả phân tích giám định bảo đảm an toàn

Chiều 22-1, ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẳng định sản phẩm táo bị nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes xuất xứ từ Công ty Bidart Bros ở bang California - Mỹ nhưng hơn 90% táo được nhập khẩu về Việt Nam lại từ tiểu bang Wasington. “Người tiêu dùng không nên hoang mang” - ông Trung  khuyến cáo.

Chưa từng nhập táo Caramel từ Mỹ

Ông Trung cho biết khi nhận thông tin về táo Mỹ nhiễm khuẩn gây chết người, Cục BVTV đã yêu cầu các doanh nghiêp (DN) chủ động liên hệ với đối tác xem có lấy  hàng từ Công ty Bidart Bros ở bang California hay không. Bởi lẽ, theo thông tin chính thức, chỉ công ty này có sản phẩm nhiễm khuẩn độc.Theo kết quả rà soát của các cơ quan chức năng, Việt Nam chưa nhập sản phẩm táo tươi của Công ty Bidart Bros Ảnh: NGỌC ÁNH

Sau khi tổng rà soát, Cục BVTV cho biết từ đầu năm 2014 đến nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 17.000 tấn táo từ Mỹ thông qua 35 DN. Cục này đã yêu cầu các DN nhập khẩu táo Mỹ phải cùng cán bộ kiểm dịch thực vật kiểm tra các sản phẩm táo tại kho. Số liệu từ các đơn vị kiểm dịch báo cáo cho thấy đến nay, Cục BVTV và hệ thống kiểm dịch thực vật chưa cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm nào cho sản phẩm táo Caramel của Mỹ nhập về Việt Nam. Đối với táo tươi, cũng không có DN nào nhập sản phẩm từ Công ty Bidart Bros.

Cùng ngày, ông Lâm Quốc Hùng, Trưởng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, cũng khẳng định Việt Nam chưa từng nhập khẩu táo tươi và táo Caramel của Công ty Bidart Bros.

Kiểm tra nghiêm ngặt

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về việc Mạng lưới Cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo sản phẩm của Bidart Bros được xuất sang Việt Nam nhưng qua kiểm tra lại không có trên thị trường, ông Hùng cho biết trách nhiệm của cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm là khi tiếp nhận thông tin về thực phẩm ngộ độc phải công bố ngay. Cùng đó, phải nhanh chóng đưa ra các khuyến cáo để người dân có biện pháp xử lý, ứng phó. Theo ông Hùng, sản phẩm không nhập bằng con đường chính ngạch nhưng cũng không loại trừ nhập qua đường xách tay, nhập lậu nên việc cảnh báo của INFOSAN là cần thiết.

Dù khẳng định các sản phẩm táo của Bidart Bros không nhập về Việt Nam nhưng trước những cảnh báo của cơ quan chức năng Mỹ, Cục BVTV đã chỉ đạo áp dụng chế độ kiểm tra chặt đối với táo Mỹ. Theo đó, từ ngày 21-1, tất cả lô hàng táo nhập từ Mỹ phải lưu giữ tại cảng hoặc kho, chỉ được phép tiêu thụ khi có giấy chứng nhận và kết quả phân tích giám định sản phẩm bảo đảm an toàn.

 

Rửa sạch, gọt vỏ táo trước khi ăn

Theo ông Lâm Quốc Hùng, người tiêu dùng có thể tránh vi khuẩn Listeria monocytogenes bằng cách rửa sạch táo trước khi bảo quản và gọt vỏ khi ăn.

Vi khuẩn Listeria monocytogenes còn có nhiều trong các sản phẩm sữa không được bảo quản thích hợp, phô mai mềm, patê, thịt tươi sống hoặc thịt đông lạnh, rau quả tươi... Cách phòng tránh tốt nhất là ăn thịt đã nấu chín kỹ, tiệt trùng tất cả sản phẩm sữa, không bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh quá lâu, luôn giữ tủ lạnh sạch sẽ...

 

Chưa có trường hợp nhiễm độc liên quan tới táo tươi

Ngày 6-1, Công ty Bidart Bros có trụ sở tại TP Bakerfield, bang California - Mỹ đã tự nguyện thu hồi táo Granny Smith và Gala do kết quả kiểm tra môi trường tại một cơ sở đóng gói của công ty cho thấy bị nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes.

Các cơ quan chức năng của Mỹ đang tiến hành điều tra dịch listeriosis (do vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ra) có liên quan tới táo bọc Caramel được sản xuất và đóng gói hay không. Thông tin cho biết đến nay, chưa có trường hợp nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes nào liên quan tới táo tươi.

 

VĂN DUẨN - NGỌC DUNG - DƯƠNG NGỌC - Báo NLĐ

Nhà phân phối Kinh ĐôGiáp Tết, hàng lậu ồ ạt tuồn về Thủ đô

đăng 14:39, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 14:48, 22 thg 1, 2015 ]

Cơ quan chức năng vừa ngăn chặn kịp thời một xe tải buôn lậu hàng loạt mặt hàng thuốc lá, mỹ phẩm, rượu ngoại đang trên đường tuồn vào Thủ đô tiêu thụ.

Số hàng lậu phát hiện trên xe tải
Số hàng lậu phát hiện trên xe tải


gày 21/1, nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp cuối năm đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (công an quận Tây Hồ) đã phối hợp với Đội QLTT số 7 (Chị cục QLTT Hà Nội) thực hiện các kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn hàng lậu ngay từ trên tuyến địa bàn và một số cửa ngõ trọng điểm vào trung tâm thành phố.

Trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Thăng Long sáng nay, các trinh sát phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 29A 45185 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện bên trong xe có nhiều hàng hóa gồm thực phẩm, mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá...được đóng gói trong nhiều thùng, hộp.
 
Lái xe Nguyễn Văn Hùng (SN 1976), trú tại khối 12, thôn Đông, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội không xuất trình được chứng từ, hóa đơn liên quan.
 
Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng gồm 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro, 40 chai rượu ngoại hiệu Benluga, 64 hộp sữa NAN nhãn hiệu Nestle và nhiều mỹ phẩm như kem dưỡng da, dầu gội đầu, kem làm trắng da...

Đặc biệt trong lô hàng còn có một số lọ dung dịch lạ có in nhãn nước ngoài nhưng lại ghi kí hiệu thủ công bằng bút bi trên sản phẩm.

Lê Tú - Dân trí 


Thu giữ gần 3 tấn bánh kẹo, hạt hướng dương kém chất lượng

đăng 14:39, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 14:49, 22 thg 1, 2015 ]

Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra hành chính kho hàng do ông Lường Khắc Mạnh, trú tại thôn Tiến Thọ, xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương làm chủ, phát hiện nhiều mặt hàng kém chất lượng.

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh nêu trên, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một số lượng lớn hạt hướng dương, bánh kẹo kém chất lượng, hàng nhái, hàng không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác hầu hết là hàng gia công.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng kém chất lượng.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng kém chất lượng.

Theo đó, lực lượng chức năng thu giữ 274kg (36 thùng) bánh kẹo các loại; 2.400 kg (71 bì) hạt hướng dương không rõ nguồn gốc xuất xứ; 274kg quẩy, ngô, khoai đóng giòn và nhiều loại thạch, quẩy, nước ngọt các loại tồn trữ tại kho với số lượng lớn với 91 thùng…

Đây là kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về “mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng” trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Hiện toàn bộ lô hàng nêu trên đã được các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Lê Dân trí 


Không in tiền mới 5.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2015

đăng 14:35, 22 thg 1, 2015 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 14:35, 22 thg 1, 2015 ]


Đây là năm thứ ba Ngân hàng Nhà nước không in tiền mới mệnh giá nhỏ, ước tính tiết kiệm khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Thông tin trên được Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Đào Minh Tú cho biết tại buổi họp báo về đáp ứng nhu cầu tiền mặt và đảm bảo hoạt động ATM trong dịp Tết Nguyên đán.

Ba năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chủ trương không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ lẻ vào lưu thông dịp Tết, chẳng hạn năm 2013 không in tiền mới mệnh giá 500 đồng, năm 2014 là tiền 1.000 - 2.000 đồng và năm nay sẽ là tiền 5.000 đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và các năm tiếp theo.


Ngân hàng Nhà nước sẽ không in tiền mới mệnh giá 500, 1.000, 2.000 và 5.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2015.Về mặt kinh tế, theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước tại 3 tỉnh, thành phố có nhiều lễ hội như Hà Nội, Hải Dương và Bắc Ninh, việc không in tiền mới mệnh giá nhỏ lẻ đã giúp tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng trong ba năm qua (năm 2013 khoảng 94 tỷ đồng, năm 2014 khoảng 408 tỷ đồng và năm 2015 ước tính là 580 tỷ đồng).

Trong dịp sát Tết, nhu cầu rút tiền mặt để mua sắm của người dân cũng lên cao để phục vụ mua sắm. Để đảm bảo sự thông suốt trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp quỹ kịp thời, chủ động lập kế hoạch phục vụ chi trả lương bằng tiền mặt cho doanh nghiệp tại các khu vực có ATM không đáp ứng kịp thời nhu cầu. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cũng được giao theo dõi sát công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn hoạt động ATM trên địa bàn.

Cơ quan quản lý cũng xem xét cho một số ngân hàng triển khai dịch vụ ATM lưu động nhằm hỗ trợ giảm tải cho các ATM cố định, nhất là vào thời gian cao điểm.

"Lượng tiền mặt để cung ứng cho các ATM đã được cung ứng đầy đủ cho các thành phố, nhất là các nơi tập trung nhiều nhà máy công nhân", lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Tính đến tháng 11/2014 cả nước có trên 79 triệu thẻ do 52 tổ chức phát hành. Số lượng ATM được lắp đặt trên toàn quốc là 15.931 máy, số lượng POS cũng lên tới 167.943 máy, góp phần giảm bớt áp lực cho hệ thống ATM của các ngân hàng.

Phương Linh

1-10 of 11